Més enllà de Mauthausen

Una nova vida (1945-1951)

Tot just arribat a París i amb milers de fotografies i negatius, Boix oferí el material a diverses publicacions periòdiques i editorials, i esdevingué una autoritat pel que fa al coneixement del camp de Mauthausen, fins al punt que va ser citat com a testimoni al judici de Nuremberg i al de Dachau, ocasió que aprofità per documentar el procés.

Mentrestant desplegava la seva nova vida a París, emparat per amics i famílies exiliades, sense cap possibilitat d’entrar a Espanya, i encetava una fructífera trajectòria professional, que el dugué a viatjar com a reporter i a documentar esdeveniments cabdals de l’acció política del PCE i de les JSU, activitat ben avinguda amb el seu caràcter inquiet, però no gaire adient per a la seva salut malmesa.

Al cap de sis anys d’haver tornat de Mauthausen, morí el 7 de juliol de 1951 a l’hospital Rothschild i va ser enterrat al parisenc cementiri de Thiais.