Més enllà de Mauthausen

Camps de concentració de Mauthausen i Gusen

El camp, erigit el 1938, ha acabat per esdevenir emblema de la deportació republicana, pel nombre dels que hi foren internats. Dels més de set mil republicans internats en aquest camp, tan sols al voltant de dos mil aconseguiren sobreviure. La majoria d’ells van morir al recinte de Gusen, anomenat «cementiri dels espanyols», a causa de les duríssimes condicions de treball i les malalties associades a la fam i a l’esgotament, sense que no hi manqués el gasejat de centenars d’ells al castell de Hartheim, centre utilitzat per a l’assassinat de malalts psíquics i físics.