Més enllà de Mauthausen

Testimoni dels judicis contra la jerarquia nazi

La seva declaració davant el Tribunal Militar Internacional reunit a Nuremberg, creat per jutjar els crims perpetrats pels jerarques nazis, se sentí entre els dies 28 i 29 de gener de 1946, i va ser cabdal la seva identificació d’Ernst Kaltenbrunner en la seva visita a Mauthausen i el relat de les fotografies preses per les SS. Poc després, entre el març i l’abril del mateix any assistí també com a testimoni a Dachau, davant el tribunal militar americà que jutjava seixanta-un criminals de Mauthausen, i hi va aportar, de nou, fotografies com a proves de «conspiració criminal».