Arqueta litúrgica

Arqueta litúrgica, del segle XIII, feta en fusta i recoberta de plaques de coure esmaltades i decorades. Forma part de la col·lecció del Museu d’Història de Catalunya.