Catalunya i la Gran Guerra

Projecte didàctic

El projecte didàctic «Catalunya i la Gran Guerra» està destinat especialment a l’educació secundària, tot i que a primària es pugui fer servir, amb l’objectiu principal de proporcionar un recurs educatiu suficientment ampli i atractiu per a treballar qüestions i temàtiques diferents.

Us oferim alguns recursos i fonts que us poden ser útils ja sigui per iniciar aquests treballs, o bé com a suport a les vostres classes. Pensem que aquest material és molt ric en la seva potencialitat didàctica ja que permetrà a l’alumnat entrar en contacte amb multiplicitat de fonts i aproximar-se al fet històric des d’una altra mirada. A més, considerem que aquest material permet una sèrie de propostes didàctiques que ens poden acostar passat i present, i així anar teixint fils en la nostra història.

En el següent PDF trobareu una descripció més detallada dels eixos de treball que podeu seguir per treure tot el suc als materials didàctics d’aquest projecte, amb algunes propostes de treball a tall d’exemple.

Materials didàctics per blocs temàtics

Manifestos

Les dones durant la Gran Guerra

Els corresponsals de guerra