Préstec del Tapís Memorial de la Sida a El Born, Centre de Cultura i Memòria i a l'Ajuntament de Barcelona

El Museu d'Història de Catalunya participa en la commemoració del Dia Mundial de la Sida, l'1 de desembre. Dues seccions del Tapís Memorial de la Sida de Catalunya es van penjar al balcó de la Generalitat i al de l'Ajuntament de Barcelona, a la Plaça Sant Jaume. 

El passat mes d'octubre, el tapís sencer es va exposar a la balconada de El Born, Centre de Cultura i Memòria, en motiu del 30è aniversari de la creació del Projecte del Noms - Hispanosida, promotor de la seva confecció. Les 29 seccions, que pertanyen actualment al MHC, es van poder mostrar en la seva amplitud, relatant cadascuna la història particular de persones que van morir d'aquesta malaltia el segle passat. 

Tasques de registre i conservació

El tapís complet està format per seccions de 4x4 mt cadascuna, que s'entrelliguen entre elles. Estan confeccionades amb diversos tipus de tèxtils i diferents materials afegits a mode de decoració, com ara plomes, pedreria, llaços.... Aprofitant l' exposició del tapís sencer, un objecte de col·lecció de difícil manipulació, s'han fet treballs de registre, fotografia, conservació i restauració curativa, que han consistit en una neteja general en sec, la reparació d'estrips i elements decoratius sobreposats, l'eliminació i reducció de taques, i el seu embalatge posterior de protecció amb buata de polièster i noves caixes de conservació. 

Els treballats han estat realitzats per Mariona Carcereny, Elena Iglesias i Carol Ribera, del MHC.