Guarniments de cavalls medievals

El Museu d'Historia de Catalunya ha incorporat a les seves col·leccions un conjunt de deu medalles i dos aplics d'arnès de cavall medieval, datat entre els segles XIII i XV.

El guarniment dels arnesos equins és gairebé tan antic com l'ús dels cavalls per part de l'ésser humà, sobretot per a la guerra. La decoració se circumscriu als elements defensius,com ara pitrals i testeres, però també s'aplica a altres elements, com ara frens, regnes, brides i estreps. Aquesta mena de decoracions pretenen, sobretot,manifestar l'estatus social i la dignitat guerrera del genet.

Els segles medievals coneixen una revifalla en la decoració dels elements de l'arnes equí. Això és degut a l'existència d'una societat feudal que considera que el rang i l'estatus social han de ser mostrats sense recances.Hi apareix, també,un important recurs simbòlic: l'heràldica, que és afegida amb entusiasme a aquestes decoracions. Però, en el món medieval, l'ús d'aquests elements decoratius no es restringeix a l'àmbit marcial,sinó que també pren força en l'embelliment de les cavalcadures de tota mena d'individus. Les decoracions equines ja no serveixen només per manifestar la condició d'un guerrer, sinó de tot un seguit d'estrats socials benestants.

A més dels motius heràldics, les xapes i els penjants són portadors de tota classe d'emblemes: motius vegetals, geomètrics, personatges, escenes de cacera, bèsties, lletres, filacteris i imatges religioses. Alguns d'aquests penjants són amulets i talismans, ja que es creu que aquests objectes protegeixen de les desgracies, especialment si han estat beneïts. Hom creu, fins i tot,que alguns d'ells poden millorar les prestacions dels cavalls.

A Catalunya les decoracions metàl·liques de les brides i de la resta de l'arnès es deien xapesEls materials usats eren l'argent i el coure. Les xapes de coure solien sobredaurar-se i,a vegades, s'esmaltaven amb la tècnica del champlevé, consistent a excavar el metall per poder-hi aplicar l'esmalt. Aquestes xapes rebien el nom d'esmalts. Els esmaltadors de Llemotges eren famosos per aquesta artesania, però hi havia produccions locals destacades.

Antecedents històrics

El guarniment dels arnesos equins és una pràctica gairebé tan antiga com l’ús generalitzat dels cavalls per part dels homes, tant per al transport com, sobretot, per a la guerra....

El món romà

Des de temps republicans (s. V a I a.C.), però sobretot des dels altimperials (s. I i II dC), tenim documentat l’ús de xapes i medallons decoratius en els arnesos de la cavalleria romana....

Època medieval

Els segles centrals de l’edat mitjana veuen una revifalla en la decoració dels elements de l’arnès equí. Això és degut, en primer lloc, a l’existència d’una societat feudal i guerrera, on la manifesta...

Xapes, pitrals i esmalts als Països Catalans

Als Països Catalans les decoracions metàl·liques de les brides i de la resta de l’arnès cavallí es deien normalment xapes....
Galeria d'imatges