Estendard Euterpe

Primera sociedad Coral de España

L’estendard de la Societat Coral Euterpe de l’any 1861 és un dels objectes més representatiu del conjunt de peces que la Fundació dels Cors Clavé va cedir al Museu d’Història de Catalunya l’any 2009.

Aquest estendard és l’emblema de la Societat Coral Euterpe, primera societat coral catalana fundada per Josep Anselm Clavé, impulsor del moviment coral català. La Euterpe fou fundada amb el nom de La Fraternidad l’any 1850, i canvià el seu nom l’any 1857. L’objectiu de Clavé amb la creació de les entitats corals era dotar la classe treballadora d’uns hàbits culturals destinats a fer prendre consciència als treballadors de la seva dignitat com a classe social.

«Organitzeu-vos i sigueu forts; instruïu-vos i sigueu lliures; estimeu-vos i sigueu feliços»

Josep Anselm Clavé. La Vanguardia, núm. 1, 30 d’octubre de 1868

Context històric

En el context de la societat catalana de mitjans del segle XIX la classe obrera era exclosa del projecte de construcció social i nacional liderat pel moviment de la Renaixença, i estava limitada a l’activitat productora caracteritzada per les llargues jornades laborals, sense opció a la sanitat, l’educació, l’oci ni la cultura.

En aquest escenari, la creació de les Societats Corals fou una novetat des del punt de vista de l’oferta musical, però també fou un acte socialment innovador ja que va contribuir de manera fonamental a transformar l’oci dels treballadors, i a aportar els element i els mecanismes culturalitzadors necessaris per dotar els obrers d’una pràctica identificadora que els aportés la consideració dels altres grups socials i que els dotés amb consciència col·lectiva de classe, associativa i de caràcter solidari, la qual cosa era sens dubte, un fet revolucionari.

Estendard: Euterpe

Estendard: Euterpe
Galeria d'imatges
Audio

Cors de Clavé