Lloguer d'espais

Taller història

Taller història

Situat a la planta baixa, el Taller d’Història és un espai de funcionalitat polivalent.

Planta

Aforament 

Superfície

Equipament tècnic

Planta baixa

48 

85,55 m2  

  • Equip de so
  • Projector  i pantalla
  • PC
  • Connexió a xarxa

Tarifes 

Tarifa normal
Mitja jornada (fins a 6 hores)
273,10 euros 
Jornada sencera (superior a 6 hores i fins a 12 hores)
420,20 euros 

Tarifa reduïda
Mitja jornada (fins a 6 hores)
136,55 euros 
Jornada sencera (superior a 6 hores i fins a 12 hores)
210,10 euros

Les tarifes reduïdes dels espais del Museu només són aplicables a entitats sense afany de lucre que efectuïn en els espais una activitat que tingui connexió amb les finalitats del Museu d'Història de Catalunya o una finalitat cultural o social i que, en tot cas, incideixi en la difusió pública dels valors socials i culturals del Museu.

Reserves

.