Estudi Feminista. Orientacions per a la dòna catalana, per Dolors Monserdá de Maciá. Ab un pròlech del M.R.P. Miquel d'Esplugues, O.M. Cap.

Estudi Feminista. Orientacions per a la dòna catalana, per Dolors Monserdá de Maciá. Ab un pròlech del M.R.P. Miquel d'Esplugues, O.M. Cap.

Llibre de 111 pàgines titulat “Estudi Feminista. Orientacions per a la dòna catalana, per Dolors Monserdá de Maciá”. Fou publicat el 1910 a la ciutat de Barcelona per Lluís Gili, i correspon a la segona edició.

Número de registre:

MHC7690

Categoria General:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

llibre

Títol/Nom pròpi:

Estudi Feminista. Orientacions per a la dòna catalana, per Dolors Monserdá de Maciá. Ab un pròlech del M.R.P. Miquel d'Esplugues, O.M. Cap.

Data:

1910

Autor:

Dolors Monserdà de Macià, autor

Lluís Gili, editor

Dimensions

18,8 x 11,5 x 0,6 cm

Material / Tècnica

paper, imprès; tinta

inscripció

ESTUDI FEMINISTA. ORIENTACIONS PER A LA DÒNA CATALANA, PER DOLORS MONSERDÁ DE MACIÁ. AB UN PRÒLECH DEL M.R.P. MIQUEL D'ESPLUGUES, O.M. CAP.  (inscripció de la portada)

Siglat: MHC7690

Procedència

Barcelona

Llibre de 111 pàgines, enquadernat en rústica cosida amb tapa tova, amb una cinta d'esparadrap protegint el llom i la integritat dels quaderns.

Al llarg de les pàgines del llibre se’ns presenta una síntesi del pensament feminista moderat, defensat per part de la societat burgesa catalana dels anys previs i posteriors a la Gran Guerra. Així, el feminisme defensat per Dolors Monserdà es basaria amb la doctrina moral catòlica, essent molt present al llarg de les pàgines diverses cites a l’obra “Féminisme et Christianisme”, escrita pel dominic i teòleg francès Antonin-Dalmace Sertillanges. Aquest fet portaria a l’autora a defensar postures lleugerament moderades respecte algunes qüestions, com el dret a vot. Ara bé, considera que, essent creats iguals home i dona, aquesta última té el mateix dret de l’home als “goigs de la intel·ligència”, fet que la capacita per poder-se desenvolupar en qualsevol tasca que vulgui, sempre que sigui capaç de renunciar al matrimoni i a la família si fes falta, com si es tractés d’un sacerdoci.

Amb tot, el llibre presenta el següent índex:

  • Per què s’ha escrit lo present llibre
  • Estat actual de la dóna a Catalunya
  • La dóna y l’instrucció
  • L’instrucció en la dóna soltera
  • La dóna y la religió
  • La dóna i la política
  • L’obra de l’educació

En resum, el pensament feminista de Dolors Monserdà defensat en aquest llibre es situaria entre el pensament de les sufragistes anglosaxones i dels immobilistes més tradicionalistes, amb una absoluta vinculació del moviment feminista amb el pensament cristià catòlic. Considera a la dóna capaç, però sempre i quan es formi i tingui coneixement.