Un viatge per la història de la prevenció dels riscos laborals

Col·lecció de cartells internacionals de prevenció de riscos laborals exposats en el Fòrum de les cultures 2004 pel Departament d’Empresa i Treball

Cartells

Galeria fotogràfica