Contacto de prensa y comunicación

Museu d'Història de Catalunya

 

mhc.premsa@gencat.cat

93 225 47 00