Testimonis. Memòria de la història viscuda

Testimonis. Memòria de la història viscuda és un projecte d’història oral i viscuda promogut pel Museu d’Història de Catalunya amb l’objectiu de donar a conèixer els testimonis i les experiències vitals dels protagonistes de la història a través del web.

Amb aquesta finalitat, els audiovisuals, que són produccions pròpies del museu, mostren les experiències vitals dels testimonis, ordenades segons la temàtica i els continguts. En aquest moment ja disposem d’una bona relació d’experiències que se situen cronològicament entre la Segona República i la Transició espanyola. Les persones entrevistades pertanyen al Consell dels Savis, voluntaris del museu amb edats compreses entre els seixanta-nou i els noranta-dos anys, que ens expliquen directament les seves vivències: la presència en moments fonamentals de la història del país, els jocs, el dia a dia de la seva vida, l’escola republicana, les trinxeres, els bombardejos, l’exili i infinitat d’anècdotes i vivències.

Aquest és un projecte que té la voluntat d’anar-se nodrint de nous audiovisuals que recullin diferents moments i fets rellevants de la història recent de Catalunya. Es tracta, en definitiva, de fer present la memòria, especialment des de la quotidianitat, amb la subjectivitat i els components afectius i emotius dels mateixos testimonis. 

 

Consulta els testimonis segons l'etapa històrica