Vestigis del passat

Vestigis del passat

Vestigis del passat

Quins van ser els primers pobladors del territori on avui vivim? Qui eren i com vivien les dones i els homes de la prehistòria i l’edat antiga? La recerca que farem a sales ens permetrà descobrir com sabem el que sabem a partir de la informació que extraurem de les restes del passat. 

Quins continguts estructuren l’activitat?

La Prehistòria i l’època antiga són el marc de referència per al treballar amb fonts. Establirem un primer contacte amb la feina que fan els historiadors i, a partir de la interpretació d’objectes, anirem descobrint els continguts essencials dels diferents eixos de treball: habitatge, tecnologia, socioeconomia i cultura.

 

Com és la dinàmica de l’activitat?

L’activitat es desenvolupa a partir d’una recerca per les sales del museu dedicades a la Prehistòria i la Història Antiga, i una posada en comú final amb ajuda de material didàctic.

Per tal d’aconseguir una millor assimilació dels diferents conceptes per part dels alumnes, seria interessant que prèviament a la realització de l’activitat al museu s’haguessin treballat a l’aula les següents nocions:

  • Els conceptes de prehistòria i història.
  • Els conceptes d’interculturalitat i intercanvi.
  • El nomadisme i el sedentarisme.
  • La colonització

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del museu els alumnes aprendran a: extreure informació dels objectes històrics; a comprendre l’evolució de l’hàbitat i les formes de vida al llarg del temps; a identificar els principals trets culturals del paleolític, del neolític, de l’edat del bronze, de la colonització grega, de la cultura ibèrica, de la romanització i de la cristianització; a comparar l’evolució de les estructures socials.

 

Competències bàsiques

  • Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.
  • Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts –de manera pautada- per donar-hi resposta.
  • Situar històricament els trets que identifiquen els individus i les societats i descriure’ls
  • Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.

 

Informació pràctica

Nivell recomanat: Primer cicle ESO

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Descarrega't el guió del professor: