Activitats educatives

Interpretem l'època medieval

Interpretem l'època medieval

Al llarg de l’Edat Mitjana es produeix el naixement de Catalunya com a nació, trobem les primeres mostres de català escrit i apareix el símbol de les quatre barres. També es forma un nou ordre social, la societat feudal, i en paral·lel es desenvolupen les principals ciutats catalanes i institucions.

En aquesta activitat ens posarem a la pell de diferents protagonistes que van viure aquesta època i els ajudarem a resoldre els seus problemes quotidians.

Quins continguts estructuren l’activitat?

L’itinerari ofereix una visió de l’evolució de Catalunya al llarg de vuit segles d’història tot centrant-se en els principals fets polítics i els aspectes socials i de vida quotidiana. Els principals temes de treball són: l’Islam i l’Al-Àndalus ; els orígens de Catalunya; la societat feudal i la política, la vida a les ciutats i la crisi baix medieval.

Com és la dinàmica de l’activitat?

L’educador proporciona les claus necessàries per tal que els alumnes vagin adquirint els coneixements. Al llarg del recorregut, els alumnes escenifiquen diversos moments de l’etapa medieval i interpreten diferents fonts històriques. Aquestes accions tenen la voluntat de fer pensar als alumnes, de donar-los claus interpretatives i d’ajudar-los a transportar-se a l’època medieval.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del museu els alumnes aprenen quins són els orígens dels comtats catalans i la formació de la Marca Hispànica i les relacions amb l’Imperi Carolingi i l’Al-Àndalus; identificar els elements que integren la societat feudal; descobrir l’organització del treball artesanal.

Competències bàsiques

  • Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.
  • Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts –de manera pautada- per donar-hi resposta
  • Situar històricament els trets que identifiquen els individus i les societats i descriure’ls
  • Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat

Informació pràctica 

Nivell recomanat: Primer cicle ESO

Durada: 2 hores

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 97 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Descarrega't el guió del professor: