Fum, màquines i... acció!

Fum, màquines i... acció!

Fum, màquines i... acció!

Una bona pel·lícula històrica necessita uns experts assessors que coneguin com era exactament la vida a l’època. La pel·lícula que proposem realitzar està ambientada en la Catalunya del segle XIX: vapor, carbó, soroll de màquines i poesia.

En aquesta activitat investiguem els efectes de la revolució industrial a Catalunya a través de les peces exposades al Museu i dels sis personatges que construeixen els alumnes, fidels a la història.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió pel segle XIX per explicar les principals característiques del període. Els principals temes de treball són la revolució industrial: els orígens de la revolució industrial i les principals característiques del fenomen; la societat industrial i les relacions entre els obrers i els amos; com era la vida de les dones a l’època; l’urbanisme: creixement demogràfic i de les ciutats; i finalment els nous moviments artístics i culturals: la Renaixença i el Modernisme.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es fonamenta en una senzilla explicació introductòria per part de l’educador i en un treball de recerca que realitzen els alumnes a les sales. A partir del plantejament “fictici” que han de realitzar la feina d’assessors històrics per a documentar una pel·lícula d’època, els alumnes analitzen diversos personatges del moment. L’educador del Museu va acompanyat de materials didàctics que tenen com a principal finalitat buscar la interacció i reflexió amb els alumnes. D’aquesta manera, amb l’ajuda de diverses fonts del Museu, els alumnes descobreixen com era la vida al segle XIX.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del museu els alumnes aprendran a identificar les diferents categories temporals i períodes històrics que els historiadors estableixen com a convenció: l’edat contemporània, el segle XIX; identificar les causes i conseqüències del principals fets i processos històrics que es donen a Catalunya al llarg del segle XIX; la revolució industrial i els canvis que suposen en les formes del treball i les relacions entre obrers i amos, i també el paper de la dona en aquesta nova societat.

Competències bàsiques

  • Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen al llarg del temps, contextualitzar-lo en l’àmbit polític, social, econòmic i cultural, per entendre’n la multiplicitat de causes i conseqüències
  • Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat.
  • Analitzar els rols dels individus i els grups socials en els canvis històrics

Informació pràctica 

Nivell recomanat: Segon cicle ESO

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Inscripció i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Descarrega't el guió del professor: