Cicles formatius

Què pot oferir un museu d’història als Cicles Formatius? El museu vol acompanyar-vos en la formació dels joves professionals oferint-vos una mirada a la consecució de drets laborals i socials. Us proposem també el projecte Foto Report, una activitat que proposa una reflexió sobre un tema d’interès per l’alumnat a partir de la creació d’un reportatge fotogràfic. 

El museu també pot ser una plataforma per posar en pràctica allò que s’aprèn a l’aula. El servei educatiu del MHC està obert a que ens proposeu una col·laboració per desenvolupar un projecte vinculat al vostre camp.