Sant Jordi

Sant Jordi

Portada per a l'edició de sant Jordi de 1982 del diari AVUI

Número de registre:

MHC963

Categoria General:

Art

Nom de l'objecte:

pintura

Títol/Nom pròpi:

Sant Jordi

Data:

1982

Autor:

Ràfols Casamada, Albert

Dimensions

33,5 x 46,5 cm (per confirmar)

Material / Tècnica

Portada per a l'edició de sant Jordi de 1982 del diari AVUI