Sant Jordi

Sant Jordi

Portada per a l'edició de Sant Jordi de 1985

Número de registre:

MHC955

Categoria General:

Art

Nom de l'objecte:

collage

Títol/Nom pròpi:

Sant Jordi

Data:

1985

Autor:

Guinovart, Josep

Material / Tècnica

Portada per a l'edició de Sant Jordi de 1985