Des del Guernika

Des del Guernika

Mural pictòric i escultòric de gran format elaborat amb tècnica mixta que integra objectes "trouvées", com ara, un somier, una cadira, sacs de ciment, etc., amb referències evidents al "Guernika" de Picasso

Número de registre:

MHC559

Categoria General:

Art

Nom de l'objecte:

mural

Títol/Nom pròpi:

Des del Guernika

Data:

últim quart segle XX

Autor:

Guinovart, Josep

Dimensions

300 x 1000 x 200 cm

Material / Tècnica

pintura

Es tracta d'una obra tridimensional de gran format, que incorpora objectes trouveés, com ara, un somier, una cadira, sacs de ciment, etc

Procedència

Catalunya

Any fi

1999

L'obra ingresà al MHC amb motiu de l'exposició "Els batecs de la memòria" (2001), acabada l'exposició l'obra roman al museu en dipòsit Data del dipòsit: 12/11/2002. Després de la mort de l'autor, els heureus fan Dació a la Generalitat de Catalunya de l'obra. Data de la Dació: 14 setembre de 2009. La Direcció General de Patrimoni Cultural en Resolució de 17 de juny de 2010 autoritza el dipòsit de l'obra al Museu d'Història de Catalunya.(17/06/2010)