El bombardeig de l’Escola del Mar i la seva marxa de la Barceloneta

Isidre Torres va néixer a Barcelona l’any 1923. Estudià entre el 1930 i el 1937 a l’Escola del Mar de la Barceloneta, i posteriorment a l’Escola del Treball per aprendre-hi mecànica, especialitat a la qual es va dedicar professionalment al llarg de la seva vida.

L’entrevista tracta diversos temes referents a l’Escola del Mar, principalment durant l’etapa de la Segona República i la Guerra Civil. Així, Torres, amb el seu testimoni, ens va desgranant com era el dia a dia en aquesta institució educativa, i ens explica tant els serveis de què disposava com les activitats que s’hi feien i els mètodes pedagògics que s’hi utilitzaven.

En aquest vídeo, Isidre Torres recorda els efectes del bombardeig aeri que va patir l’edifici escolar durant la Guerra Civil, com també la fi de l’etapa de la institució a la Barceloneta.