Participeu en un projecte de recerca

Canvis en el nomenclàtor i l’espai públic vinculats a la fi de la guerra

Canvis en el nomenclàtor i l’espai públic vinculats a la fi de la guerra

Us proposem que contribuïu a completar una recerca que han emprès en Francesc Montero i en Maximiliano Fuentes, comissaris de l’exposició Flames a la Frontera.

Fruit de l’eufòria que va desencadenar la signatura de l’armistici, arreu es van produir nombroses mocions i propostes ciutadanes perquè es dediqués el nom d’un carrer, plaça o espai públic a la memòria d’aquell dia històric o als seus protagonistes. En la recerca prèvia a l’exposició es van documentar exemples d’aquestes propostes en els municipis catalans.  Algunes iniciatives no van prosperar, d’altres van reeixir però van desaparèixer amb nous canvis i d’altres han arribat fins avui. Aquesta informació s’ha recollit en un mapa però la feina no s’ha acabat encara.

Us proposem que continueu la recerca. Es tracta d’estudiar si el nomenclàtor del vostre municipi té o ha tingut algun espai vinculat amb la I Guerra Mundial. Expliqueu-nos quina va ser la proposta, qui la va impulsar, si va prosperar o no, si el nom encara es manté o es va canviar posteriorment. Podeu aprofitar per ampliar el marc de la recerca i demanar que es contextualitzin els motius dels nous canvis.

Recordeu que cal documentar les fonts d’on s’ha tret la informació i, sempre que sigui possible, documentar gràficament els elements que donen testimoni dels fets: plaques, monuments, fonts...

Envieu-nos els resultats de la vostra recerca a mhc.serveiseducatius@gencat.cat i els hi farem arribar per completar el mapa.

Mapa amb els canvis de nomenclàtor i espai públic en finalitzar la guerra

Descarrega't aquí la llegenda informativa del mapa en format docx 

Com obtenir la informació?

La recerca s’ha fet bàsicament revisant actes de plens municipals. La majoria de mocions i acords es van prendre entre el 15 de novembre i 31 de desembre de 1918. En alguns casos, quan hi havia algun indici d'iniciativa, ha calgut arribar fins a mitjans de 1919 per trobar la informació de l’acord. Podeu demanar a l’arxiu municipal la possibilitat de revisar aquesta documentació.

Una altra font d’informació és la premsa local: diaris i revistes que informaven sobre el municipi o d’entitats que es fan ressò de la vida pública. Podeu examinar les publicacions corresponents a aquest final d'any per si apareix alguna referència sobre iniciatives de canvi de nom d’un carrer o plaça. Més enllà d’aquest aspecte concret, podeu ampliar la recerca investigant si es van organitzar actes de celebració pel final de la guerra. És molt possible que apareguin dades de les manifestacions, recorreguts, etc. A partir d’aquí també es possible descobrir si hi havia algun casal d'amics de França o dels aliats, o un casal germanòfil. Amb aquesta informació, podeu aprofundir anant enrere per localitzar la fundació, la composició de membres, activitats realitzades, durada de l'entitat...

Consulteu també arxius i col·leccions d’imatges. A través de fotografies i postals podeu trobar documentats actes de celebració i imatges antigues d’aquests carrers on podeu observar els canvis que s’han produït.

Tingueu en compte que molts arxius i biblioteques estan digitalitzant els seus fons i es poden consultar en línia. Podeu consultar també altres eines: