Misses, enterraments i funerals

La temàtica religiosa és una de les més freqüents en la iconografia feixista de la Guerra Civil. En diaris, àlbums dels legionaris i fotografies institucionals són molt nombroses les imatges que retraten misses de campament, cerimònies religioses de soldats i població civil, processons, sepultures de soldats i edificis religiosos sovint destruïts per la «fúria bolxevic». A més, el discurs religiós esdevé molt aviat un lloc de trobada important entre el feixisme italià, que al 1929 fou signatari dels pactes del Laterà amb el Vaticà, i els preludis del «nacionalcatolicisme» instaurat per Franco un cop acabada la guerra.

Són especialment significatives les imatges preses en cementiris que custodien les restes de soldats italians o els funerals de legionaris. Així mateix, en aquest terreny les mirades pública, privada i propagandística coincideixen a grans trets amb l’exaltació del sacrifici per un ideal superior, encarnat una vegada i una altra per les banderes «nacionals», pels símbols feixistes o religiosos i per la salutació romana. A les fotografies fetes pels legionaris i a les anotacions que hi fan, s’entreveu, també, la implicació personal i el dolor privat per la mort dels companys d’armes. No falten dossiers fotogràfics dels llocs de sepultura més significatius dels soldats italians, duts a terme pels legionaris un cop acabada la guerra i també al llarg de tot el camí de tornada.