Candel

Un Cas Insòlit

En l’obra literària de Francesc Candel es fa difícil destriar el que són memòries del que és estrictament novel·la. El lector se sent partícip d’una part de realitat viscuda; realitat que, sovint, és ben crua i desgraciada. La popularitat que assoleixen els seus textos és deguda, sens dubte, a la claredat, senzillesa, franquesa i proximitat de les experiències descrites. Fins que no apareix Candel, la Barcelona benestant, de barri alt, de més enllà e la Diagonal, ignorava la realitat suburbial gairebé de manera voluntària. Se sabien moltes coses dels nois de Sarrià que estudiaven als jesuïtes, però molt poc o gairebé res dels fills dels pagesos o dels obrers que vivien a les zones rurals o en els barris marginals de les grans ciutats.

Gràcies a l’empenta i personalitat de la seva inseparable companya en els darrers temps, Joana Gardés es crea de manera definitiva la Fundació Paco Candel.