Candel

El Periodista

“Estos artículos, escritos ocasionalmente cuando me ha convenido o lo he creído oportuno, inmersos entre otros de distinto asunto e idiosincrasia, no han obedecido a ningún plan determinado, y sí, más que nada, a una necesidad perentoria de ventilar ciertos problemas inherentes a los barrios”.

Candel ha escrit i col·laborat amb articles i reportatges amb una quantitat ingent de material i per bona part de mitjans escrits de Catalunya. Des dels seus famosos reportatges de denúncia social a El Correo Catalán fins als articles d’actualitat publicats a l’Avui, l’escriptor ha donat fe de la seva vocació de cronista retratant aquella Barcelona que molts ciutadans simplement havien volgut ignorar. De la mateixa manera que el recentment desaparegut Josep Maria Huertas Claveria, contemporani seu, Candel practicava la professió en favor de la llibertat, la veracitat i la proximitat, sota el vell lema de la denúncia i el compromís amb la lluita contra les injustícies socials.