Activitats educatives

Històries del Segle XX

Històries del Segle XX

Històries del segle XX
pdf: 64.064 Kb

Aquesta activitat és un recorregut de recerca per les sales dedicades al segle XX. A partir de l’anàlisi de fonts reconstruirem les vides de diferents famílies al llarg del segle i podrem assolir una visió general dels principals esdeveniments.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió transversal pel segle XX, on els principals temes de treball són: l’evolució de la població catalana, els canvis de règim polític que es succeeixen a Espanya al llarg del segle XX i com afecten a Catalunya, els canvis econòmics que s’han produït a Catalunya al llarg del segle XX i finalment els canvis en la vida quotidiana al llarg del segle, paral·lelament amb els canvis ideològics, econòmics, polítics i les transformacions tècniques.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Durant la visita al museu, l’educador fa una breu contextualització del segle XX i de la dinàmica de l’activitat per tal d’engrescar als alumnes a investigar. En aquesta activitat es proposa als alumnes que col·laborin amb el museu per a fer una exposició d’objectes del segle XX. El punt de partida és que el museu ha rebut sis capses amb fonts referides a les vides de famílies. Es demana als alumnes que analitzin les fonts i ajudin a contextualitzar-les per tant de després poder fer una exposició dedicada al segle XX entre tots.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del museu els alumnes aprendran a identificar els principals fets i processos històrics que es donen al llarg del segle XX a Catalunya, analitzar el creixement demogràfic, analitzar la vida quotidiana al llarg del segle XX, analitzar l’evolució de les estructures socials, analitzar fonts de diferents naturalesa.

Competències bàsiques

  • Interpretar els canvis i continuïtats dels fets i fenòmens històrics, contextualitzar-los, establir relacions de simultaneïtat entre diferents territoris, per comprendre’n la multicausalitat històrica.
  • Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat.
  • Interpretar el context actual a partir de l’anàlisi històrica, per fer propostes de futur raonades.

Informació pràctica 

Nivell recomanat: Segon cicle d'ESO

Durada: 2 hores

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu: 97 €

Inscripció i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Descarrega't el guió del professor: