Medieval horse decorations

Xapes, pitrals i esmalts als Països Catalans

Als Països Catalans les decoracions metàl·liques de les brides i de la resta de l’arnès cavallí es deien normalment xapes. Els materials usats eren l’argent i, sobretot, el coure. Les xapes solien sobredaurar-se i, a vegades, hom les esmaltava amb la tècnica del champlevé, consistent a excavar el metall per poder-hi aplicar l’esmalt. Aquestes xapes rebien el nom d’esmalts. Els esmaltadors de Llemotges (França) eren famosos per aquesta artesania, però hi havia produccions locals destacades. Les xapes també es podien pintar. Quan les xapes o esmalts portaven senyals heràldics solien dir-se senyals. Les peces que penjaven de les brides a l’alçada del pit de l’animal solien dir-se pitrals.

No sabem si es feien per encàrrec o es compraven des d’estocs fabricats en gran quantitat. És possible que les dues maneres de fabricar i vendre es complementessin, segons el fabricant, el lloc de venda i els clients. En el cas dels senyals, però, com que representaven un individu o un llinatge, és molt probable que només es poguessin obtenir per comanda.

Actualment, molts esmaltats han caigut i no s’han conservat; les pintures han desaparegut parcialment o total; i així mateix, els daurats i platejats s’han esvaït. Això fa que les xapes que ens han pervingut semblin deslluïdes i molt menys atractives visualment del que devien ser en realitat. Cal recordar altre cop que eren un símbol d’estatus prou important.