Testimonis. Memòria de la història viscuda

Testimonis. Memòria de la història viscuda és un projecte d’història oral i viscuda promogut pel Museu d’Història de Catalunya amb l’objectiu de donar a conèixer els testimonis i les experiències vitals dels protagonistes de la història a través de la pàgina web. Els audiovisuals que presentem recullen el testimoni i les experiències vitals dels protagonistes, contextualitzades en les diferents etapes de la història recent de Catalunya.

Aquest és un projecte que té la voluntat d’anar-se nodrint de nous audiovisuals que recullin diferents moments i fets rellevants de la història recent de Catalunya. Es tracta, en definitiva, de fer present la memòria, especialment des de la quotidianitat, amb la subjectivitat i els components afectius i emotius dels mateixos testimonis.