Activitats educatives

La història que hem viscut

La història que hem viscut

Recorregut guiat per les sales dedicades al segle XX fins als nostres dies, amb la finalitat d’assolir una visió general dels principals esdeveniments, moltes vegades coneguts a partir de la pròpia experiència o del relat de la família.

Perquè en la mesura que vivim els canvis i els esdeveniments, ens convertim d’alguna manera en protagonistes de la història.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió general del segle XX, partint dels fets històrics i socials, sense oblidar com aquests repercutien en la manera de viure. Els temes que estructuren la visita són:

  • El desenvolupament industrial i l’electrificació a principis de segle
  • Les diferents onades migratòries per cobrir les necessitats de mà d’obra
  • El sorgiment del catalanisme polític
  • Els canvis en les cases dels anys trenta
  • La proclamació de la república, la guerra civil i el franquisme.
  • El desenvolupament econòmic dels anys seixanta i com repercuteix en l’àmbit domèstic
  • L’antifranquisme i l’assoliment de la democràcia
  • Els canvis socials a principis del segle XXI

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions del monitor per presentar els fets generals, mentre es busca la participació del grup per a que exposi les pròpies vivències o les de persones conegudes al voltant d’aquests fets.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica que planteja l’activitat es pretén que els participants aportin la seva visió dels fets que es plantegen a la vegada que, a través del diàleg que s’estableix entre ells, han de trobar les claus per comprendre el context general.

Informació pràctica 

Nivell recomanat: Formació d’adults

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat