Activitats educatives

La Barceloneta i el front marítim de la Barcelona il·lustrada (1753-1836)

La Barceloneta i el front marítim de la Barcelona il·lustrada (1753-1836)

La creació, extramurs de la ciutat, de la Barceloneta a partir del 1753 constitueix una de les principals transformacions urbanístiques que experimentà la ciutat de Barcelona durant el set-cents. Establerta sobre els terrenys recuperats al mar al voltant de l’illa de Maians, fou dissenyada per enginyers militars amb la intenció d’allotjar la creixent població barcelonina i instal·lar-hi activitats relacionades amb el port i el ram de la guerra. En aquest itinerari veurem com el disseny del barri constitueix encara avui un excel·lent exemple de l’urbanisme barroc acadèmic.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió del naixement del barri de la Barceloneta, amb l’objectiu d’explicar com és aquest barri de nova planta que neix fora de les muralles vinculat a l’expansió mercantil.
Els diferents indrets a visitar són:
Sortida MHCAT- El port del segle XVIII i la torre del rellotge- Les pudes- L’Església de Sant Miquel del Port- La casa de la Barceloneta- Plaça del mercat- Carrer Ginebra- Pla de Palau

Com és la dinàmica de l’activitat?

Les activitats plantejades pel Servei Educatiu del Museu tenen la voluntat de que els participants interactuïn amb l’espai que els envolta: observin, s’interroguin, etc... D’aquesta manera, van construint el coneixement de forma conjunta amb l’educador del museu. Aquest va acompanyat de materials didàctics que tenen com a principal finalitat buscar la interacció i reflexió amb els alumnes.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del museu els alumnes aprendran a:

  • Observar l’evolució de la ciutat en època moderna: la vida urbana.
  • Analitzar l’evolució històrica del barri de la Barceloneta.
  • Analitzar les formes de vida i de treball d’un barri lligat a l’expansió mercantil i al mar.
  • Valorar el diàleg
  • Acceptar les normes que regulen el treball en grup

Informació pràctica

Nivell recomanat: Formació d'adults
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per educador: 25-30 alumnes
Preu de l'activitat: 97 €
Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat