Activitats educatives

Com vivien els avis dels nostres avis?

Com vivien els avis dels nostres avis?

L'objectiu d'aquest recorregut guiat per les sales del Museu és introduir-nos en el passat a partir de l’evolució de les formes de vida: com es vivia, què es menjava, quins estris es feien servir...

Un recorregut des de la prehistòria fins al segle XXI per a persones que s’aproximen a la Història per primera vegada.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió transversal de tot el museu, partint dels canvis que s’han produït en la vida quotidiana. Els principals temes de treball són:

  • La prehistòria i el nomadisme
  • Les cabanes de l’edat del bronze i el desenvolupament de l’agricultura
  • Les domus romanes i el desenvolupament de les ciutats
  • Les cabanes i els castells en el context de l’època medieval; la casa de l’artesà i el desenvolupament de les ciutats medievals.
  • Les masies i la prosperitat dels camp a l’edat moderna
  • La modernització de les llars al segle XX fins els darrers canvis introduïts

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions en cadascun dels àmbits de treball. A partir de les escenografies dedicades als habitatges de les diferents èpoques, es planteja la forma de vida de cada moment, esbossant el context històric. L’educador proporciona les claus necessàries per tal que els visitants observin, participin i treguin conclusions.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat els alumnes aprenen a analitzar diferents habitatges, i a observar els canvis i les continuïtats en el temps. El que pretenem és que, a través dels habitatges i la vida quotidiana, el grup tingui un primer contacte amb la història. Utilitzem la familiaritat amb els objectes quotidians per tal que, a través de la seva evolució, el grup tingui un referent per identificar les diferents etapes de la història.

Informació pràctica 

Nivell recomanat: Formació d’adults

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat