Activitats educatives

El Consell dels Savis

El Consell dels Savis

El Consell de les Persones Sàvies, és una activitat d’història oral i viscuda realitzada per un grup de persones voluntàries del Museu, nascudes a partir de 1939, que es va iniciar en el curs escolar 1999-2000.

Quins continguts estructuren l’activitat?

Les temàtiques del Consell de les Persones Sàvies comprenen el temps històric del passat segle XX, des de la dècada dels anys cinquanta fins a finals del segle XX. Són el període històric de la dictadura franquista, el restabliment de la democràcia i l’evolució de la societat els darrers anys del segle XX. Les temàtiques que tractarem seran: les famílies, les condicions de treball, les condicions de vida, les tradicions culturals i les lluites o reivindicacions socials, culturals i polítiques que han viscut.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Abans de dur a terme l’activitat, cal fer un treball previ al centre per preparar la visita, vinculant els temes de la sessió amb el que coneixen els alumnes. S’enviarà el llistat de temes al centre docent i aquest haurà d’escollir els 4 o 5 temes que siguin del seu interès en funció dels projectes que estiguin treballant. Una vegada plantejats els temes per part del centre educatiu i les respectives preguntes, s’enviaran per correu electrònic a fcardona@gencat.cat.

El dia de la visita al Museu es fa la sessió amb 4 o 5 persones del Consell de les Persones Sàvies. Aquest dia, el grup-classe, ha de venir ja dividit en quatre/cinc petits grups, i les persones del Consell de les Persones Sàvies es reparteixen pels grups. Cada membre del  Consell de les Persones Sàvies farà una presentació personal, i, a continuació es respondrà a les preguntes de cada grup durant uns 20 minuts, i després fan un canvi de grup. Per facilitar l’inici de la sessió, l’alumnat s’haurà preparat unes preguntes, però al tractar-se d’una conversa, poden sorgir nous temes. Al final de la sessió,  es deixarà un temps per fer una posada en comú de totes les temàtiques plantejades.

Què aprendrem?

És una activitat d’intercanvi entre l’experiència d’un grup de gent gran, col·laboradors del museu, i els dubtes i els interrogants que els estudiants vulguin plantejar sobre el període comprès entre el franquisme i els darrers anys del segle XX. Amb la voluntat de facilitar el diàleg entre dues generacions, contrastant experiències i punts de vista, a la vegada que fan una mirada diferent a la història més recent a través de les vivències que expliquen els membres del consell.

Competències bàsiques:

  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i les continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat on vivim.
  • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts primàries per interpretar el passat.
  • Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.
  • Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

Informació pràctica 

Nivells recomanats: Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Durada: 2 hores

Nombre d’alumnes per sessió: 25- 50 alumnes

Lloc de les sessions: Museu d'Història de Catalunya i al mateix centre escolar

Preu de l’activitat: Gratuït

Informació i reserves: Tel. 93 225 47 00 | fcardona@gencat.cat

Descarrega't el guió del professor: