Activitats educatives

Itinerari d'Història de Selectivitat

Itinerari d'Història de Selectivitat

Aquesta activitat és un recorregut per les sales del Museu dedicades als segles XIX i XX, i té per objectiu repassar els continguts treballats al voltant de l’assignatura d’història de Batxillerat.

A partir de l’itinerari, els alumnes poden veure els escenaris, els moments, els objectes i els documents que formen part del període tractat i poden preparar l’examen de selectivitat des d’una altra perspectiva.

Quins continguts estructuren l’activitat?

Per establir aquest recordatori sobre la selectivitat, els continguts estan estructurats a partir dels blocs temàtics que marca el mateix examen:

  • La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931)
  • El catalanisme polític: precedents, aparició i evolució (1833-1931)
  • La Segona República (1931-1936)
  • La Guerra Civil (1936-1939)
  • El Franquisme (1939-1975)
  • La Transició i la democràcia (1975-1986)

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions en cadascun dels àmbits de treball i la interacció del discurs amb la museografia de l’àmbit. D’aquesta manera, amb l’ajuda de fonts iconogràfiques, mapes, objectes, maquetes i dibuixos didàctics, els alumnes repassen els conceptes clau dels segles XIX i XX. D’altra banda, també es demana la participació dels alumnes en la realització de reflexions de manera conjunta per anar assolint els continguts de l’activitat.

Què hi aprenem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja la pròpia activitat, els alumnes aprenen a analitzar els fets i conceptes clau del període.

Informació pràctica 

Nivell recomanat: Batxillerat

Durada: 2 hores

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 97 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat