Activitats educatives

Conflictes contemporanis (1900-1939)

Conflictes contemporanis (1900-1939)

Aquesta activitat submergeix els alumnes a la realitat del primer terç del segle passat, període de grans convulsions socials i polítiques que marcaran l’esdevenir de la Catalunya del present. A partir de la dinàmica del joc de rol, veuran la configuració de la societat catalana d’inicis de segle XX i els diferents moviments ideològics en disputa, així com els principals esdeveniments que marquen el període i la importància creixent de la premsa en el joc polític.

 

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut pretén que l’alumnat entengui les dinàmiques socials i polítiques del primer terç del segle XX per comprendre millor les actuals. Per això se centra en el treball a partir de 3 esdeveniments cabdals del primer terç del segle XX:   les eleccions generals de 1907, la Vaga de la Canadenca de 1919 i la proclamació de la República Catalana.

 

Com és la dinàmica de l’activitat?

Les activitats plantejades pel Servei Educatiu del Museu tenen la voluntat de que els alumnes interactuïn amb l’espai que els envolta: observin, manipulin, s’interroguin, etc... D’aquesta manera, van construint el coneixement de forma conjunta amb l’educador del museu.

Aquesta activitat, es fonamenta en una recerca en petits grups per les sales del museu amb material de suport.

 

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del museu els alumnes aprendran a entendre la dinàmica social i política contemporània a partir de l’anàlisi dels diferents grups ideològics en disputa; Identificar els principals actors polítics i ideològics, així com les principals formacions i personalitats vinculats amb la dinàmica històrica del període; analitzar l’impacte social i econòmic de la segona revolució industrial a Catalunya; identificar les conseqüències de la pèrdua de les darreres colònies espanyoles; comprendre l’aparició del catalanisme polític i la seva evolució ideològica; comprendre l’articulació del moviment obrer ; comprendre el context de conflicte social, polític i ideològic que va conduir a la Guerra Civil.

 

Competències bàsiques:

• Interpretar els canvis i continuïtats dels fets i fenòmens històrics, contextualitzar-los, establir relacions de simultaneïtat entre diferents territoris, per comprendre’n la multicausalitat històrica

• Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat

• Justificar les interaccions entre l’individu i la societat en el temps històric

 

Informació pràctica

Nivell recomanat: Batxillerat

Durada: 2 hores

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 97 €

Informació i reserves: mhcvisites.cultura@gencat.cat  | 93 225 42 44

Material necessari: L’educador proporcionarà tot allò necessari per a la correcta execució de l’activitat.