Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya

Museu d’Història de Cambrils

Museu d’Història de Cambrils

El Museu d’Història de Cambrils és un projecte cultural que suma diferents voluntats amb un objectiu comú: fomentar la conservació, difusió i gestió del patrimoni històrico-cultural del municipi. Aquesta opció es desenvolupa de forma permanent a partir de l’any 1999 en què l’Ajuntament de Cambrils crea l’Organisme Autònom Museu d’Història de Cambrils, en el qual també hi participen el Centre d’Estudis Cambrilencs i la Cooperativa Agrícola - Caixa Agrària de Cambrils.

L’estructura museística, adaptada a la Llei de Museus de Catalunya, és composta per diferents edificis i altres espais, alguns d’ells oberts de forma permanent, que conformen una xarxa dintre el territori cambrilenc, i que permet oferir un ventall molt representatiu de la història de Cambrils, des de la prehistòria fins al segle XX, i que també afavoreix la preservació i l’estudi d’aquest patrimoni distribuït pel municipi.

Tota l’activitat que es desprèn d’aquesta gestió té com a objectiu oferir al visitant de Cambrils una opció de turisme cultural que ajuda a interpretar l’entorn físic i humà del municipi.

Per a més informació visita http://www.cambrils.cat/museu