Les joguines com a eina de transmissió dels rols de gènere

Fins a l’1 d’agost

El Museu d’Història de Catalunya presenta una petita part d’una col·lecció formada per un gran nombre de jocs i joguines procedents de la població de Perafita (Osona) i Roda de Ter (Osona), que han estat cedits pels seus propietaris, Ramona Vila Vall (Can Xelí) i Josep Castellà Suriñach (Cal Paleta). Actualment des de l’Àrea de Registre i Museografia del Museu s’està portant a terme l’inventari i la catalogació d’aquesta col·lecció de joguines (més de 200 peces) per poder-la presentar al públic i posar-la a l’abast de les persones investigadores.

La cultura infantil ha anat generant al llarg dels segles un patrimoni propi, que comprèn tot allò que fa referència al món educatiu i lúdic. Del conjunt d’elements que integren aquesta cultura infantil destaca el seu patrimoni material, del qual són una part molt important les joguines. Les joguines són consubstancials amb els infants de tots els temps, entretenen i diverteixen i es fan estimar. I eduquen (per bé i per mal) en el sentit que transporten el món dels adults al dels infants.

La selecció de joguines que presentem, cronològicament situades durant el període de la dècada dels 40 als 70 del segle XX són un bon exemple de l’ideari social d’aquells moments convulsos.

Actualment, i sobretot a partir dels anys vuitanta del segle XX, el col·leccionisme de joguines a Catalunya s’ha divulgat sensiblement i ja no trobem tan sols els col·leccionistes particulars, sinó que també s’hi han abocat les institucions, que hi dediquen estudis, exposicions i catàlegs.

El canvi social i polític produït per l’esclat de la Guerra Civil (1936-1939), unit als interessos polítics i ideològics del nou règim franquista, inspirats en la ideologia del nacionalcatolicisme, va comportar una tornada a la tradició educativa de l’Antic Règim. El nou model ideològic franquista es va imposar i es va propagar en totes les direccions, però sobretot en el context educatiu i lúdic de l’infant. En conclusió, hi trobem dos models completament diferents i oposats, basats únicament en les diferències genètiques i que aboquen les dones a la submissió, l’obediència i el seguiment de l’home.

Les joguines o jocs cauen en la reproducció i promoció d’uns estereotips de gènere perpetuen rols i conductes sexistes. Les característiques i el contingut dels jocs influeixen en la personalitat dels infants i adolescents i constitueixen una font de transmissió d’aprenentatge i valors. La reproducció de conceptes sexistes en les joguines impedeix el ple desenvolupament dels infants i atempta contra el principi d’igualtat d’oportunitats. Jocs i joguines porten implícits uns valors sexistes que tenen influència en la socialització dels nens i de les nenes i en la reproducció de rols de gènere. En definitiva, les joguines i jocs transmeten valors, construccions socials i culturals.

Encara avui, en la societat actual, es pot observar una profunda interiorització d’aquests rols en les mentalitats de generacions i generacions de persones que van ser educades durant aquell període. La socialització i l’educació franquista rebuda havia enfortit els estereotips de gènere, que, encara ara, són difícils de trencar i han marcat fortament les pautes de discriminació i distribució per gèneres de la societat i el món laboral actual.

Explora els àmbits del «Museu Presenta»

Les joguines sexistes: perpetuació dels rols

Joguines i gènere femení durant el franquisme

Joguines i gènere masculí durant el franquisme

La joguina en l’actualitat

Dóna un cop d'ull als objectes del museu que trobaràs a l'espai «Museu Presenta»
Peces relacionades