Sivella de quatre garfis

Número de registre:

MHC8

Categoria:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

sivella

Títol/Nom pròpi:

Sivella de quatre garfis

Data:

ferro-ibèric antic

Tema:

Dimensions
Dimensions: 7,6x8 cm
Material / Tècnica
ferro / forjat / incís
Inscripcions
Inscripció: 2322