Insígnia del Club Barcelonés de Pelota Vasca

Insígnia del Club Barcelonés de Pelota Vasca

Número de registre:

MHC7919

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

insígnia

Títol/Nom pròpi:

Insígnia del Club Barcelonés de Pelota Vasca

Data:

primera meitat segle XX

Autor:

Tema:

Dimensions
Diàmetre màxim: 1,6 cm
Material / Tècnica
metall
Inscripcions
Inscripció: MHC7919
Lloc de procedència

Barcelona