Festes de la solidaritat catalana.

Festes de la solidaritat catalana.

Número de registre:

MHC6938

Categoria:

Fotografia

Nom de l'objecte:

impressió fotomecànica

Títol/Nom pròpi:

Festes de la solidaritat catalana.

Data:

1900 - 1907

Tema:

Dimensions
Dimensions: 9 x 14 cm
Material / Tècnica
paper (impressió fotomecànica) / imprès (impressió fotomecànica)
Inscripcions
Inscripció: Festes de la Solidaritat Catalana. Part posterior de la tribuna. Comissions anant a saludar als senadors y diputats (davant)
Lloc de procedència

Barcelona