Cingles de la Pau. Homenatge a la República.

Cingles de la Pau. Homenatge a la República.

Número de registre:

MHC607

Categoria:

Art

Nom de l'objecte:

escultura exempta

Títol/Nom pròpi:

Cingles de la Pau. Homenatge a la República.

Data:

2001

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 200 x 300 x 200 cm
Material / Tècnica
fusta / ferro
Inscripcions
Procedència

Amb motiu del 70 è aniversari de la Segona República, el Museu d'Història de Catalunya va organitzar l'exposició commemorativa "Els batecs de la Memòria" 70 anys de la segona república. Evocació Artística" (del 20 de desembre de 2001 al 28 de febrer de 2002) en la que l'autor va col•laborar amb aquesta obra, després de l’exposició l’obra fou adquirida a l’autor pel MHC

Lloc de procedència

Catalunya