2 pessetes i 50 cèntims

2 pessetes i 50 cèntims

Número de registre:

MHC5127

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

Bitllet

Títol/Nom pròpi:

2 pessetes i 50 cèntims

Data:

15.9.1940

Autor:

Dimensions
Dimensions: 10,1 x 21,6 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: GENERALITAT DE CATALUNYA. BITLLET DE CURS FORÇÓS OBLIGATORI A CATALUNYA. La Tresoreria de la Generalitat reconeix a favor del portador la quantitat de DUES PTES. CINQUANTA CÈNTS. en virtut del Decret del 5 de setembre de 1936. Barcelona, 15 setembre del 1940. L'Interventor General, EL Conseller de Finances, El Tresorer, 2'50. 2'50. 2'50. 2'50. (anvers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona