Catalunya. El teu país. Història i cultura.

Catalunya. El teu país. Història i cultura.

Número de registre:

MHC5124-3-1

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

sobre

Títol/Nom pròpi:

Catalunya. El teu país. Història i cultura.

Data:

últim quart segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 9,4 x 6,9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: CATALUNYA. el teu país. història i cultura. àlbum de cromos- (anvers, tinta blanca)
Número de sèrie: 3 (anvers, tinta blanca)
Inscripció: 10 ptes (anvers, tinta blanca)
Inscripció: (revers, tinta marró: anunci)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona