Portada del diari Avui.

Portada del diari Avui.

Número de registre:

MHC5119

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

retall de premsa

Títol/Nom pròpi:

Portada del diari Avui.

Data:

20.12.1983

Autor:

Dimensions
Dimensions: 43,7 x 29,7 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Nom de la sèrie: Any VIII (anvers, tinta negra)
Número de sèrie: Número 2355 (anvers, tinta negra)
Inscripció: (anvers, tinta negra: preus / editor / director / nom / contacte / impressor / data)
Inscripció: MACIÀ (anvers, tinta blanca)
Signatura: Borrell (anvers, tinta negra)
Inscripció: (anvers, tinta negra: publicació)
Inscripció: (revers, tinta blanca: anunci)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona