Curiositats de Catalunya.

Curiositats de Catalunya.

Número de registre:

MHC5083

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

setmanari

Títol/Nom pròpi:

Curiositats de Catalunya.

Data:

11.4.1936

Autor:

Dimensions
Dimensions: 11,3 x 21,5 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica / paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Nom de la sèrie: Any I. (anvers, tinta negra)
Número de sèrie: N.º 15 (anvers, tinta negra)
Data: 11 abril, 1936 (anvers, tinta negra)
Inscripció: CURIOSITATS DE CATALUNYA. (setmanal). PREU: 20 CTS. (anvers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona