Número de registre:

MHC5057

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta comercial (targeta d'identificació)

Títol/Nom pròpi:

Data:

últim quart segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 7 x 11,8 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: Estem a 1 M de tot Barcelona. GRAN VIA, 546. TELS. 93 454 75 35 - 93 454 75 29. M URGELL. 08011 BARCELONA. MARCA REGISTRADA. ESCRIBÀ. DES DE 1906. Estem a 1 M de tot Barcelona. RAMBLA DE LES FLORS, 83. TEL. 93 301 60 27. M LICEU. 08002 BARCELONA (interior, tinta marró)
Signatura: Escribá (revers, tinta marró)
Inscripció: Litoral Mar, 42 (Platja Bogatell) · Tels. 93 221 07 29 - 93 221 00 26 · 08013 Barcelona (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona