Número de registre:

MHC5050

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

fotocòpia, retall de premsa

Títol/Nom pròpi:

Data:

segona meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 13,8 x 9,5 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: Barcelona, 13 d'agost de 1931. L'ESQUELLA DE LA TORRATXA. 1931. ANY LV -2719. Preu 20 cts. - Atrassats, 40. ESTATUT. Per la història de Catalunya. La Croada de la Llibertat (anvers, tinta negra)
Inscripció: xirinius (anvers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: auca)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona