Número de registre:

MHC5047

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

retall de premsa

Títol/Nom pròpi:

Data:

segona meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 12,1 x 9,1 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: MACIÀ (anvers, tinta blanca)
Signatura: Borrell (anvers, tinta blava)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona