Número de registre:

MHC5026

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

manifest, fotocòpia

Títol/Nom pròpi:

Data:

segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 21,7 x 29,5 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: (anvers, tinta negra: portada del manifest / denúncia)
Inscripció: (revers, tinta negra: manifest)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona