Número de registre:

MHC5008

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

sobre

Títol/Nom pròpi:

Data:

11.9.1982

Autor:

Dimensions
Dimensions: 21 x 14,8 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: BIBLIOTECA DE CATALUNYA. MANUSCRIT 246, FOLI 27 R. SEGLE xv. AUTOR, FRA JAUME DOMÈNECH. TITTOL, Genealogia regum Navarre et Aragonie. (anvers, tinta negra)
Inscripció: INAUGURACIÓ DEL MONUMENT FUNERARI DEL COMTE GUIFRÉ EL PELÓS FUNDADOR DE LA DINASTIA CATALANA. RIPOLL 11 D'AGOST · 11 DE SETEMBRE DEL 1982 (anvers, tinta negra)
Inscripció: (anvers, tinta negra: entitat productora)
Número de sèrie: Nº 001080 (anvers, tinta negra)
Inscripció: MILENARIO DE LA CONSAGRACION DE LA TERCERA BASILICA DEL MONASTERIO DE RIPOLL. 5 PTA. CORREOS. F.N.M.T. ESPAÑA. 1978 (segell: anvers, tinta vermella, blava i negra)
Segell: INAUGURACIÓ DEL MONUMENT FUNERARI DEL COMTE GUIFRE I EL PELOS. RIPOLL. 11 - 12 Set.1982. INAUGURACIÓ DEL MONUMENT FUNERARI DEL COMTE GUIFRE I EL PELOS. RIPOLL. 11 - 12 Set.1982 (mata-segells: anvers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona