Número de registre:

MHC4980

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

sobre

Títol/Nom pròpi:

Data:

3.10.1988

Autor:

Dimensions
Dimensions: 9,7 x 16,8 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: BARCELONA '92. Serie Preolímpica (I). Primer día de circulación. S.F.C. - A.734 (anvers, tinta negra i blava)
Inscripció: España 8. Correos. Pre-Olímpica Barcelona '92. Nº1.-LOGOTIPO (Trias). F.N.M.T. 1988 (segell: anvers, tinta negra)
Inscripció: ESPAÑA 50 + 5. CORREOS. Pre-Olímpica Barcelona '92. Nº 4.-BALONCESTO (Peret). F.N.M.T. 1988 (segell: anvers, tinta negra)
Inscripció: ESPAÑA 20 + 5. CORREOS. Pre-Olímpica Barcelona '92. Nº 2.-ATLETISMO (Peret). F.N.M.T. 1988 (segell: anvers, tinta negra)
Inscripció: ESPAÑA 45 + 5. CORREOS. Pre-Olímpica Barcelona '92. Nº 3.-BADMINGTON (Peret). F.N.M.T. 1988 (segell: anvers, tinta negra)
Segell: 1r. Dia de l'Olimpíada. Barcelona '92. 3 - octubre - 1988. 1r. Dia de l'Olimpíada. Barcelona '92. 3 - octubre - 1988 (mata-segells: anvers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona